Laatste Nieuws

Antwoord van minister op brief studerende moeders
Kolfruimte melkpunt onderzoek Minister Bussemaker heeft op 18 januari 2016 uitvoerig gereageerd op de brief over de problematiek van studerende moeders en zwangere studenten die Public Interest Litigation Project (PILP) op 18 september 2015 aan de minister stuurde, in samenwerking met het Steunpunt Studerende Moeders, Proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw en NVR. Hierin werd de minister ook gevraagd om te reageren op d
Onderzoek studerende moeders in volle gang
FOTOPlaatje tif zwanger way out Samen met PILP (Public Interest Litigation Project), het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de VU Amsterdam is een onderzoek gestart naar de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren. Inmiddels is het onderzoek in volle gang. Een groep van 5 HBO en WO studenten voeren het onderzoek uit onder leiding van Anja Eleveld van de VU Amsterdam. De huidige praktijk met betrekk
Brief aan minister
PILP-300px-150x150 Volgens het Steunpunt Studerende Moeders en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) lopen studerende moeders en zwangere studenten een zeer groot risico op studievertraging en/of studieuitval, in combinatie met een forse studieschuld. Uit een verslag van de Kamercommissie voor OCW is gebleken dat de uitval van studerende moeders en zwangere studenten in het MBO 50% bedraagt en in het HBO 75%. M
Zwangerschap en studie
pregnant woman library.jpg-550x0 Stel; je volgt een opleiding en je bent zwanger, heb je dan recht op zwangerschapsverlof? Hoe is dat geregeld? En wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot onze lobby ten aanzien van een wettelijk recht op zwangerschapsverlof. Studenten hebben geen wettelijk recht op zwangerschapsverlof. Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, opleiding en per docent of b
Oproep voor studerende moeders
FOTOPlaatje tif zwanger way out Studerende moeders en zwangere studenten lopen groot risico op studievertraging en/of studie uitval wat vaak gepaard gaat met een studieschuld. De uitval van studerende moeders in het MBO bedraagt 50% en in het Hoger Onderwijs is dat zelfs 75%. Samen met PILP, (Public Interest Litigation Project) is een onderzoek gestart naar de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren. H
Kinderopvang: hoe geregeld voor studerende moeders
mom-working-at-home Kinderopvang: hoe is dat geregeld voor studerende moeders? Studenten die dmv studiefinanciering een MBO of hogere opleiding volgen en daarnaast een kind verzorgen kunnen voor de kosten van kinderopvang, kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. (zie de website www.toeslagen.nl voor de voorwaarden) Echter, na verrekening van de kinderopvangtoeslag blijft er een eigen bijdrage over
(studie)Tips voor studerende moeders
logo_studerende-moeders-final Hier vind je tips voor studerende moeders, delen mag maar wel met bronvermelding naar website studerendemoeders.nl • Om je aandacht goed te kunnen verdelen tussen je studie/werk, gezin en huishouden, zal je jouw tijd goed en efficiënt moeten indelen. Wat dan kan helpen is het maken van een wekelijkse planning waarin je niet alleen je huiswerk inplant maar ook alle afspraken, wanneer je wat d
Hoe doet zij dat?
ACE Hier delen studerende moeders ervaringen en vertellen studerende moeders hoe zij studie en zorg combineren aan de hand van 6 vragen. Deze maand: Yuraina is 31 jaar en woont met haar dochter van 11 jaar. Onlangs ronde zij de voltijd Hbo opleiding BML (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek) af. Hoe deed zij dat? 1. Is het zwaar om studie en kind te combineren? Studeren zonder kind vond ik
Annemieke de Jong wint participatieprijs
IMG-20150129-WA000 Op 29 januari 2015 nam Annemieke de Jong de tweede Movisie Participatieprijs in ontvangt voor het Smart Mama Coachprogramma. Omdat het programma op innovatieve wijze alleenstaande en jonge moeders helpt bij het vinden en combineren van scholing, stage en economische zelfstandigheid met het moederschap. Dit jaar was het thema 'Het nieuwe verdelen'. Hoe kunnen mensen, werk, zorg, huishouden, vri
Prinsjesdag: niemand gaat er op achteruit?
prinsjesdag2 Utrecht, 7 juli 2015 – “Niemand gaat er op achteruit”, zo luidt de boodschap van het communicatieplan van Rutte II voor de vandaag gepresenteerde Miljoenennota. Daarmee gaat de regering echter voorbij aan een grote en belangrijke groep: de studenten. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Linde de Nie: “Sinds het begin van deze maand is de basisbeurs voor het Hoger Onde