"Onderwijs is dé sleutel naar een betere toekomst voor moeder en kind'

Wij geloven dat onderwijs dé sleutel is naar een betere toekomst voor moeder en kind.
Daarom ondersteunen en begeleiden wij jonge en alleenstaande moeders naar een opleiding en bieden coaching naar een evenwichtig vitale balans in de combinatie van studie, stage, werk en zorg. Hiervoor hebben wij een effectieve methode ontwikkeld. 

Onze missie is dat zo veel mogelijk alleenstaande en jonge moeders een opleiding kunnen volgen, dit kunnen combineren met de zorg voor hun kind en een diploma kunnen halen ten einde duurzame economische zelfstandigheid te bereiken en voortijdig uitval te voorkomen.

Smart Mama Coachprogramma ©
  : E
en innovatief programma mét studiefonds en effectieve methode voor aanpak/voorkomen van uitval en het begeleiden van jonge en alleenstaande moeders bij het behalen van een diploma. In samenwerking met gemeenten. 
Voor het Smart Mama Coachprogramma© hebben wij de tweede Movisie Participatieprijs gewonnen. Movisie maakte een filmpje: 

   

Stichting Steunpunt Studerende Moeders

Voor en door studerende moeders 

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is een landelijk expertisecentrum voor en door studerende moeders en is tevens erkend leerwerkbedrijf als zowel erkend goed doel. 
Wij beschikken over een ANBI status. Dankzij donaties/giften en sponsors kunnen wij de jonge en alleenstaande moeders indien nodig ook financieel ondersteunen in de studiekosten. 

Daarnaast leiden wij studerende moeders op tot coach om zodoende andere jonge en alleenstaande moeders te begeleiden naar school en of werk en te coachen bij het combineren van studie, stage, werk, zorg en privéleven.  

Door ervaringen te delen kunnen jonge moeders zich goed voorbereiden, wordt duurzame uitstroom naar economische zelfstandigheid bevorderd en kan voortijdig schooluitval voorkomen worden.     

Uniek & innovatief

  • Ervaringsdeskundigen én professionals
  • Erkend leerwerkbedrijf én ANBI studiefonds
  • Innovatief blended learning methode en
    24-7 E-coaching 
  • 9 jaar expertise mét resultaat
  • Belangenorganisatie en platform voor en door studerende moeders