"Onderwijs is dé sleutel naar een betere toekomst voor moeder en kind'

Wij geloven in gelijke onderwijskansen als de meest efficiënte en duurzame weg naar economische zelfstandigheid van vrouwen. Wij geloven dat onderwijs dé sleutel is naar een duurzaam betere toekomst voor zowel moeder als kind. Daarom ondersteunen en begeleiden wij jonge en alleenstaande moeders naar school. En bieden wij coaching bij het combineren van studie, stage, werk, zorg en privéleven. Hiervoor hebben wij een effectieve methode ontwikkeld. 

Onze missie is dat zo veel mogelijk alleenstaande en jonge moeders een opleiding kunnen volgen, dit kunnen combineren met de zorg voor hun kind en een diploma kunnen halen ten einde duurzame economische zelfstandigheid te bereiken. 

 
! ER WORDT OP DIT MOMENT NOG HARD AAN DEZE WEBSITE GEWERKT..... !  


                                      

Laatste nieuws

Steunpunt Studerende Moeders wint Movisie Participatieprijs
Op 29 januari 2014 nam Annemieke de Jong directeur Stichting Steunpunt Studerende Moeders, de tweede Movisie Participatieprijs in ontvangst voor het succesvolle Smart Mama Coachprogramma.

Bekijk hiernaast het filmpje over het blended learning Smart Mama Coachprogramma.

Studerende moeders op agenda AO Emancipatie Tweede Kamer
Al jaren vragen wij op ludieke wijze de aandacht voor de positie van zwangere studenten en studenten met kinderen in het MBO en HO. Zo organiseerde wij voorafgaand het debat 'voortijdig schoolverlaten en startkwalificatie'  in april vorig jaar nog een actie, waarbij wij beschuit met muisjes uit deelde aan de onderwijs woordvoerders van de Tweede Kamer. 

Naar aanleiding van de Kamervragen over de antwoordbrief van Minister Bussemaker aan Stg. Steunpunt Studerende Moeders, staat het onderwerp studerende moeders op de agenda van het AO Emancipatie Tweede Kamer.
Het AO is openbaar en vind plaats op donderdag 5 maart a.s. in de Suze Groenewegzaal om 13.00 te Tweede Kamer.  

 

 

   

   

Stichting Steunpunt Studerende Moeders

Voor en door studerende moeders 

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is een landelijk expertisecentrum voor en door studerende moeders en is tevens erkend leerwerkbedrijf. Dankzij donaties en giften kunnen wij de jonge moeders die wij in opdracht van gemeenten begeleiden naar school ook financieel ondersteunen in de studiekosten. 

Daarnaast leiden studerende moeders op tot coach om zodoende andere jonge en alleenstaande moeders te coachen naar school en of werk en hen te ondersteunen hen bij het combineren van studie, stage, werk, zorg en privéleven.  

Door ervaringen te delen kunnen jonge moeders zich goed voorbereiden, wordt duurzame uitstroom naar economische zelfstandigheid bevorderd en kan voortijdig schooluitval voorkomen worden.  Lees hier verder

Uniek & innovatief

  • Ervaringsdeskundigen én professionals
  • Erkend leerwerkbedrijf én ANBI studiefonds
  • Innovatief blended learning methode en
    24-7 E-coaching 
  • 9 jaar expertise mét resultaat
  • Belangenorganisatie